Ανοιχτή συζήτηση, Μουσεία και Τεχνολογία: (Δια)δράση, προσβασιμότητα και το κοινό