Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: 4 φωτογράφοι μιλούν για την δουλειά τους [4 photographers talk about their work]

Μια συζήτηση με τους:

Χαράλαμπο Αρτέμη, Φωτογράφο; Στέλιο Καλλινίκου, Φωτογράφο, Συνιδρυτή του χώρου δράσεων Θκίο Ππάλλιες.; Παναγιώτη Μηνά, Φωτογράφο, Καλλιτέχνη, ελεύθερος επαγγελματία; Νίκο Φιλίππου, Φωτογράφο, Λέκτορα, Τμήμα Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015, 5:30-7:30μ.μ., Φωτογραφικό Στούντιο (Πλατεία Ηρώων)