Κυπριακά Μουσεία: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

(Cypriot Museums: Challenges and Opportunities)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Χαρτογράφηση Κυπριακών Μουσείων (Christodoulidou & Lambert POWERPOINT PRESENTATION)

Μαρίνα Χριστοδούλου-Γέραλη & Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κυπριακά Μουσεία: Προκλήσεις για τον 21ο Αιώνα (Alexandra Bounia PAPER)

Αλεξάνδρα Μπούνια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία (Nikolaos Boukas POWERPOINT PRESENTATION)

Νικόλαος Μπούκας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Νόμος για την Αναγνώριση Μουσείων και οι Προοπτικές Ανάπτυξης για τα Μουσεία της Κύπρου (Nikos Nikolaou PAPER)

Νίκος Νικόλαου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Εισήγηση για Δημιουργία Ανεξάρτητου Συνδέσμου Μουσείων (Stylianou-Lambert POWERPOINT PRESENTATION)

Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1- IMG_6353 2 - IMG_6440 3 - IMG_6363 4- IMG_6379 5- IMG_6396 6- IMG_6392 7- IMG_6401 8- IMG_6405 9- IMG_6420 10- IMG_6428

 
CUT_0395_INVITATION_MOUSEIA_b.aiCUT_0395_INVITATION_MOUSEIA_b.ai

Advertisements
%d bloggers like this: